top of page

Kingdom Embassy Kerk

Samenkomst/Kerkdienst/Eredienst

Zondag: 11h00 tot 12h30  

Gebed nodig? Hulp nodig in crisis? Relationele problemen? 

Neem contact op met ons: contact@kingdomembassyint.be

We zijn er voor u!

Kringen/Huisgroepen

Wilt u weten hoe je de Bijbel praktisch kan maken in je leven, gezin en werk?

In de kringen doen we dat samen. We worden deel van een kleine groep mensen die er zijn voor elkaar, die elkaar bemoedigen, bidden voor elkaar, en zorgen voor elkaar. 

Wil je deel worden van een kring?

Wilt u meer leren over de Bijbel of geloof? 

Neem contact op met ons: contact@kingdomembassyint.be

We zijn deel van de wereldwijde familie van gelovigen in Jezus Christus. 

Door Jezus (de Zoon van God, verrezen uit de dood nadat Hij voor onze zonden is gestorven) zijn we deel geworden van deze familie waarvan God onze Vader is, en woont Zijn Heilige Geest in ons, zijn we deel van het Koninkrijk Gods, en hebben we eeuwige leven.  

We zijn hier om de liefde en boodschap van God uit te dragen.

Johannes 3:16 "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. "   

Familie is belangrijk voor ons, zorg dragen voor elkaar.

We willen graag onze maatschappij opbouwen en meehelpen aan het herstel van families.   

U bent welkom om ons eens te bezoeken.

bottom of page