Hoe kunnen we voor u bidden?

Het is een tijd waar we weten dat wij niet de touwtjes in handen hebben. Onzeker ... Twijfel ... Vrees?

We bidden graag voor u.

Laat u ons weten waarvoor we kunnen bidden?

Welkom bij Kingdom Embassy International vzw !

U bent belangrijk en we hopen om u tot zegen te kunnen zijn!

Why would you want to manage your anger when you can learn to overcome?

  • Three Key Steps to Overcome Anger

Because of the coronavirus and the necessary regulations by the government, this seminar will be organized at another time. We trust to soon be able to meet each other again. The Lord bless and keep you and your loved ones during this time ...

De wereld veranderen, hart per hart

Wat geloven wij?

- We geloven in de onveranderlijke God die hemel en aarde heeft gemaakt.

- We geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is (Mat 16:16; Joh 1:49; Joh 3:35-36)

- Jezus is verwekt door de Heilige Geest (Luk 1:34-37); geboren uit een maagd; (Is 7:14; Mat 1:23)

Hij kwam als God in het vlees (Joh 1:14; 14:6-11; Romeinen 8:3; 1 Tim 3:16);

Hij droeg onze zonden voor ons in Zijn dood aan het kruis (1 Pet 2:24; Jes 53:3-5);

Hij vergoot Zijn bloed voor de vergeving van onze zonden (Mat 26:28; Efesiërs 1:7);

Hij stierf voor ons en was opgewekt uit de dood om onze rechtvaardiging (1 Kor 15:4; Rom 4:25);

Hij is nu gezeten aan God's rechterhand (Ef 1:20, Heb 10:12; Heb 12:2; Kol 3:1);

Hij leeft altijd om voor ons te pleiten (Heb 7:25; 1 Tim 2:5)

- Wij geloven dat de Bijbel de onfeilbare openbaring is van God's liefdesplan voor een lijdende wereld

- We geloven in de kracht van de Heilige Geest , aan het werk in de gelovigen vandaag (Hand 1:8)

- We geloven dat een ware gelovige de werken van Jezus Christus vandaag doet (Joh 14:12; Mat 4:23-25)

- We geloven dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor altijd (Heb 13:8)

- We geloven dat er maar één ware Kerk is - het lichaam van Christus (1 Kor 12:27; 1 Kor 3:11; Ef 4:4-6)

- We geloven in de grote opdracht om de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus

- We geloven in vrede met God, vrede van God door Christus Jezus

- We geloven in wonderen, want God is de God van wonderen

- We geloven in de sterkte van het lokale lichaam van gelovigen, genaamd de Kerk, een vergadering van de heiligen.

We zetten ons in

- Om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

- Om bestaande kerken te ondersteunen en nieuwe te planten.

- Om seminaries/cursussen en uitreik-acties te organiseren of

  om andere kerken te assisteren met de organisatie ervan

- Om uit te reiken naar jongeren door verschillende activiteiten te organiseren: kampen, uitreik-acties, ...

- Om onze maatschappij op te bouwen en families te herstellen.

- Om betrokken te zijn bij hulpverlenende verenigingen in onze omgeving.

- Om in de toekomst een veilige plaats te voorzien voor verlaten vrouwen en kinderen (crisis opvang).

U bent welkom om ons te contacteren of maak een afspraak om ons te bezoeken.