top of page

Welkom bij Kingdom Embassy International vzw !

U bent belangrijk en we hopen om u tot zegen te kunnen zijn!

De wereld veranderen, hart per hart

- We geloven in de onveranderlijke God die hemel en aarde heeft gemaakt.

- We geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is (Mat 16:16; Joh 1:49; Joh 3:35-36)

- Jezus is verwekt door de Heilige Geest (Luk 1:34-37); geboren uit een maagd; (Is 7:14; Mat 1:23)

Hij kwam als God in het vlees (Joh 1:14; 14:6-11; Romeinen 8:3; 1 Tim 3:16);

Hij droeg onze zonden voor ons in Zijn dood aan het kruis (1 Pet 2:24; Jes 53:3-5);

Hij vergoot Zijn bloed voor de vergeving van onze zonden (Mat 26:28; Efesiërs 1:7);

Hij stierf voor ons en was opgewekt uit de dood om onze rechtvaardiging (1 Kor 15:4; Rom 4:25);

Hij is nu gezeten aan God's rechterhand (Ef 1:20, Heb 10:12; Heb 12:2; Kol 3:1);

Hij leeft altijd om voor ons te pleiten (Heb 7:25; 1 Tim 2:5)

- Wij geloven dat de Bijbel de onfeilbare openbaring is van God's liefdesplan voor een lijdende wereld

- We geloven in de kracht van de Heilige Geest , aan het werk in de gelovigen vandaag (Hand 1:8)

- We geloven dat een ware gelovige de werken van Jezus Christus vandaag doet (Joh 14:12; Mat 4:23-25)

- We geloven dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor altijd (Heb 13:8)

- We geloven dat er maar één ware Kerk is - het lichaam van Christus (1 Kor 12:27; 1 Kor 3:11; Ef 4:4-6)

- We geloven in de grote opdracht om de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus

- We geloven in vrede met God, vrede van God door Christus Jezus

- We geloven in wonderen, want God is de God van wonderen

- We geloven in de sterkte van het lokale lichaam van gelovigen, genaamd de Kerk, een vergadering van de heiligen.

- Om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

- Om bestaande kerken te ondersteunen en nieuwe te planten.

- Om seminaries/cursussen en uitreik-acties te organiseren of

  om andere kerken te assisteren met de organisatie ervan

- Om uit te reiken naar jongeren door verschillende activiteiten te organiseren: kampen, uitreik-acties, ...

- Om onze maatschappij op te bouwen en families te herstellen.

- Om betrokken te zijn bij hulpverlenende verenigingen in onze omgeving.

- Om in de toekomst een veilige plaats te voorzien voor verlaten vrouwen en kinderen (crisis opvang).

U bent welkom om ons te contacteren of maak een afspraak om ons te bezoeken.

Hoe kunnen we voor u bidden?

     Het is een tijd waar we weten dat wij niet de touwtjes in handen hebben. Onzeker ... Twijfel ... Vrees?

We bidden graag voor u.

Laat u ons weten waarvoor we kunnen bidden?

bottom of page